Köpvillkor

Slagthuset använder sig av Eventim som biljettleverantör med nedan allmänna köpvillkor. Villkoren gäller för Slagthusets egen webbshop och biljetter släppta via Eventims Inhouse system för antingen vår eller extern arrangörs räkning. I de fall annan biljettleverantör är aktuell gäller deras köpvillkor.

LEVERANS
Biljetter kan levereras digitalt som E-biljett eller som traditionell biljett som skickas med post.

Det är QR-koden/streckkoden som är din biljett, QR-koden/streckkoden är unik och gäller en gång.

E-biljetter – Du mottar din E-biljett via e-post, glöm inte att kontrollera din skräpkorg! Det finns olika sätt att visa upp din E-biljett. Du kan skriva ut din E-biljett (pdf), du kan ladda ner biljetten till din wallet i telefonen, eller visa upp bokningsbekräftelsen med QR-koden. Observera att utskrift skall vara i god kvalité, skärmdump gäller inte då de inte kan skannas.

Post – Vid val av leverans av fysiska traditionella biljetter via post kommer biljetterna att skickas till dig så snart som möjligt till den adress som du har uppgivit vid köptillfället. För biljetter som skickas inom Sverige är leveranstiden 5-7 vardagar från genomfört köp. För biljetter som skickas utrikes är leveranstiden upp till 14 dagar från genomfört köp. Observera att det kan förekomma längre leveranstider vid en del evenemang. Biljetter skickas med vanligt standardbrev. Detta leveransalternativ kan inte väljas senare än 7 vardagar innan evenemanget äger rum om biljetterna ska skickas inom Sverige eller senare än 14 dagar innan evenemanget äger rum om biljetterna ska skickas utrikes. Det streckkodsystem som används på biljetten säkerställer att den biljett som du mottar inte kan kopieras eller förfalskas, och det är därför inte nödvändigt att skicka brevet rekommenderat och du behöver inte heller vara hemma när biljetterna kommer med posten.

I det fall du har valt att få din biljett skickad till dig via post, betalar du även en leveransavgift. Hur stor leveransavgiften är beror på vart biljetten ska skickas. Biljetter som skickas inom Sverige påförs en leveransavgift om 45 SEK per transaktion och biljetter som skickas till utrikes påförs en leveransavgift om 75 SEK per transaktion.


ÅLDERSGRÄNS

Åldersgränsen anges innan biljettköpet och måste uppfyllas, gäller även i målsmans sällskap.


BILJETTEN

QR-koden eller streckkoden är din nyckel till ett specifikt evenemang. Biljetten är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Det vill säga att biljetter som har annullerats på grund av att de till exempel borttappats inte längre gäller som nyckel. Får du en ny biljett sänd till dig är det den senaste streckkoden som gäller. Streckkoden accepteras endast en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt försöka användas flera gånger.

Om du får förhinder inför ett evenemang så är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan. Det kan dock finnas evenemang där det efterfrågas ID i entrén, men det framgår i så fall tydligt på hemsidan samt på biljetten.

Det är inte tillåtet att använda eller överlåta förvärvade biljetter i kommersiellt ändamål, inkluderande:

  • Användning av biljetter som pris i tävlingar eller liknande, såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör som artist.
  • Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen sker som tillägg till en försäljning av olika slag – såsom av resor, restaurangbesök, hotellvistelser och liknande – såvida det inte i förväg har inhämtats ett tillstånd från såväl arrangör eller artist.
  • Professionell affärsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett pris för dessa.


DIREKTKÖP

Vi tillämpar inte bokning av biljetter, alla köp är direktköp.


FÖRSVUNNA BILJETTER

I första hand loggar du in på ditt kundkonto hos Eventim, där ser du alla dina biljetter.
I andra hand kontaktar du Eventim’s kundservice kundservice@eventim.se alternativt 0771-130 150.
I tredje hand kontaktar du biljetter@slagthuset.se .
Ange din mailadress, namn samt bokningsnummer som biljetten är knuten till.

Om du valt traditionell biljett med postleverans och inte får biljetten med posten kan biljettleverantören Eventim skriva ut en ny åt dig utan extra kostnad och risk. Den nya biljetten kommer att få en ny streckkod, medan den borttappade biljetten annulleras och inte längre kan användas vid entrén till evenemanget. Du skall kontakta kundservice@eventim.se med önskan om ny utskrift SENAST 30 VARDAGAR efter ditt köp. Efter 30 vardagar är det ditt eget ansvar om biljetten försvinner och du måste därefter betala för en ny utskrift av biljetten. Avgiften för att på nytt skriva ut en borttappad biljett är 60 SEK i expeditionsavgift och eventuell fraktkostnad. Detta gäller inte E-biljetter som är gratis att få återutsända. När en ny utskrift är genomförd så är det inte möjligt att häva denna eftersom de ursprungliga biljetterna är annullerade och en ny streckkod är nu knuten till din biljett.

Streckkoden är giltig en gång oavsett vilken biljett modell du valt.


BILJETT- OCH PLATSBYTE

Slagthuset byter inte biljetter, varken inom prisgrupper eller till en annan placering eller datum.


BETALNING

Alla priser är angivna inklusive moms, skatter serviceavgiften anges för sig, men exklusive eventuell leveransavgift, vilken anges separat. Betalning av biljetter sker via biljettleverantören Eventim och deras utvalda tredjepartsleverantörer av betaltjänster Din användning av en betaltjänstleverantörs tjänst regleras av sådan betaltjänstleverantörs allmänna villkor. Vid frågor rörande en betalning via en Betaltjänstleverantör kontakta betaltjänstleverantören direkt. Vid frågor i samband med övriga betalningar kontakta Eventims kundservice på de kontaktuppgifter som anges nedan under punkten Kontaktuppgifter.


SERVICE- OCH LEVERANSAVGIFTER

Utöver biljettpriset betalar du en serviceavgift baserat på biljettens pris. Information om tillämpad serviceavgift framgår i samband med biljettköpet, samt på orderbekräftelsen och biljetten.


BETALMETOD

Köp kans betalas med Swish, Visa, Mastercard, Maestro samt presentkort utfärdad via Slagthusets Inhouse-webbshop. Presentkort från vår webbshop kan inte användas på Eventim.se och presentkort från Eventim.se kan inte användas i vår webbshop.


ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER EN BILJETT

Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Du är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

Vi som arrangör reserverar oss rätten att kräva att varje besökare följer nationella och lokala bestämmelser kring spridningen av smittsamma sjukdomar, oavsett när dessa träder i kraft. Genom att godkänna köpvillkoren åtar du dig skyldighet att uppfylla de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket exempelvis kan inkludera, men inte begränsas till, att uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller bära munskydd.


INSTÄLLT/FLYTTAT EVENEMANG

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I de fall evenemang flyttats eller ställts in gäller de villkor som står i informationen som går ut till kund i samband med inställt/flyttat evenemang av arrangören via den mailadress som användes vid biljettköpet. I sällsynta fall kan ett evenemang ställas in med kort varsel, då uppdateras hemsida och sociala medier med information.

Köpta biljetter återbetalas endast i händelse av inställt evenemang. Biljettpriset återköps, ej service- eller eventuella leverans-/distributionsavgifter.

Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras alls. Ändringar i repertoar, plats/lokal för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är således inte att betrakta som ett inställt evenemang, och ersättning för biljetterna återbetalas då normalt inte.

Vid framflyttat evenemang erbjuds kunden att acceptera nytt datum eller återbetalas. Vid inställt eller framflyttat evenemang återbetalas ej service- eller eventuella leverans-/distributionsavgifter.

Själva återbetalningen genomförs av Eventim på uppdrag av och efter instruktioner från Slagthuset eller arrangören. Återbetalning sker till det betalsätt som användes vid biljettköpet. Under normala förhållanden är tid för återbetalning vid inställt/flyttat evenemang cirka 14 bankdagar. Ränta utgår ej. Eventuella förluster eller andra kostnader som har uppstått i samband med ett inställt evenemang ersätts ej.

Återlösen av biljetter görs ej efter angivet sista datum.

ÄNDRING AV SUPPORT-AKT
De biljetter vi säljer avser konsertens huvudakt. Support-artist/förband kan med andra ord tillkomma, falla bort eller ändras. Biljetter återlöses inte om support-akt ändras eller tas bort.


ÅNGERRÄTT

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp och avsäger sig ångerrätten. En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp. Du är själv ansvarig för att leveransuppgifter och övriga uppgifter är korrekt angivna vid köpet (rätt e-postadress, rätt evenemang, rätt antal, rätt biljettkategori, rätt arena o.s.v.), och att biljetten kommit dig tillhanda i god tid innan evenemanget äger rum. Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat.


MISSNÖJEN OCH KLAGOMÅL PÅ EVENEMANG

Efter genomförd konsert/föreställning betraktas evenemanget som godkänt av dig som besökare. Klagomål som skymd sikt eller liknande skall meddelas personal på plats i samband med evenemangsstart.


KÖP ENLIGT FORCE MAJEURE-KLAUSULEN

I de fall evenemang ej kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll, som skäligen, inte har räknats med när avtalet ingicks och vars följder inte denne skäligen ej kunde undvikit eller övervunnit, är arrangören fri från skadeståndsskyldighet och andra påföljder. Detta innefattar bl.a. krig, naturkatastrofer, bränder, vattenskador, virusattacker, epidemier, pandemier och andra oförutsedda omständigheter som den ansvariga arrangören inte kan förhindra genom att vidta rimliga åtgärder.


VILLKOR FÖR BILJETTKÖPET

Förlorad biljett ersätts ej. Om du har valt E-biljett som leveransalternativ har du möjlighet att, via ditt kundkonto, själv skriva ut en ny biljett. Observera att E-biljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett. Om biljetten makuleras av någon anledning, så gäller inte streckkoden längre.

Om du får förhinder inför ett evenemang är det tillåtet att överlåta biljetten till någon annan, observera dock att en del priskategorier är förknippade med särskilda villkor där ID efterfrågas, t.ex. studentkort, pensionärsrabatt, kundklubbserbjudande eller liknande. Med undantag i de fall evenemanget har personliga biljetter.

Vi ber dig uppmärksamma att Slagthuset eller arrangören inte ansvarar för biljetter köpta från andra personer, företag, organisationer än Slagthuset, arrangören eller biljettleverantören Eventim.

I det fall du väljer att teckna en avbeställningsförsäkring så gäller aktuellt försäkringsbolags villkor. Slagthuset åtar sig inte något ansvar för eventuella avbokningar och/eller sådan försäkring.


PERSONLIGT BRUK

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Slagthuset eller arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.


KÖP SOM STRIDER MOT UPPSATTA VILLKOR

Slagthuset och arrangören förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall du som kund inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå dessa allmänna villkor. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar p.g.a. ovan nämnda skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift eller eventuella leveransavgifter. Slagthuset och arrangören kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Du som kund ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Detta är viktigt eftersom du själv blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av ditt användarnamn och/eller kundkonto, d.v.s. även om någon obehörig har använt användarnamnet och/eller kundkontot.

Uppdaterad: 11 mars 2023