Husets historia

Under 1890-talet inrättades en kommitté i Malmö, vars huvudsyfte var att utreda behovet av ett kommunalt slakthus i staden. En av de första sakerna som kom på bordet var frågan om slakthusets placering. En diskussion som blev relativt kortvarig, då de snabbt fann en plats som de ansåg vara lämplig: marken bredvid kreatursmarknaden, som låg mittemellan stadens järnvägsstation och hamn. Att platsen endast låg ett par kvarter från stadens affärscentrum Stortorget blev pricken över i:et.

Ansökan om att få reservera fyra kvarter för uppförande av ett slakthus skickades in i maj 1892, och tolv år senare stod huset klart, och gör så nästan 120 år senare. Aktiviteterna i huset har skiftat, men det oslagbara läget består!

Mannen som fick i uppdrag att rita huset var Malmös stadsarkitekt Salomon Sörensen. Hans 30 år långa arkitekt-gärning och kärlek till tegel går att beskåda på en mängd platser runtom i staden:
Konsthögskolan samt Saluhallen på Föreningsgatan, Södervärns vattentorn och samtliga av Malmö allmänna sjukhus byggnader som anlades mellan 1896-1932, för att nämna ett fåtal.

Måndagen den 5 september 1904 inleddes verksamheten i Europas modernaste och kanske också vackraste slakthus. Anläggningen vilar på en sockel av granit från Halmstads Stenhuggeri, de ornamenterade pelarna som syns på huset är av samma material. Utvändigt kläddes väggarna med röd Börringetegel med band av kritsten varierade med svart glaserad tegel och inslag av ornamenterad naturlig sten. Väggarna invändigt murades med Skrombergategel. Totalt finns det över 40 olika tegelsorter i huset.

Hela anläggningen inklusive all utrustning och inredning kostade 920.450 kronor att uppföra, i dagens penningvärde är det cirka 60 miljoner kronor.

Slakteriverksamheten pågick från 1904 och fram till 1969, orsaken till nedläggningen var sviktande djurunderlag. Från 1969-1989 huserade huset en mängd verksamheter av olika slag – partihall, grossistfirma, bilreparatör.

1993 togs driften av Slagthuset över av Claes och Anita Schmidt, och i verksamheten fanns bland annat Skandinaviens största nattklubb och en teater där föreställningen Glada Änkan med Marianne Mörck och Jan Malmsjö var en av de populära långkörarna.

Sedan maj 2021 drivs Slagthuset av Nyhamnen Nöje & Events AB, med fokus på möten & event, kulturevenemang samt en mycket populär lunchrestaurang.