Slagt 1-6

På våning två finner ni sex av våra mindre möteslokaler.

På våning två finner ni sex lokaler som rymmer mellan 10 och 50 konferensgäster.

Slagt 1 är vår största lokal, därefter följer Slagt 2. Båda dessa lokaler är utrustade med projektor och högtalare.

Lokalerna Slagt 3, 4, 5, och 6 lämpar sig väl för möten för 5-10 personer.

Alla lokaler är utrustad med WiFi.

Intresserad av denna lokal?Kontakta oss!

Möblering

Slagt 1

Öar

24

U-bord

18

Skolsittning

18

Slagt 2

Öar

12

U-bord

12

Skolsittning

12

Slagt 3

Styrelsesittning

4

Slagt 4

Styrelsesittning

5

Slagt 5

U-bord

8

Skolsittning

8

Slagt 6

Styrelsesittning

8